سرهمی نوزاد طرح پیراهن فوتبالی استقلال ( لباس فرهاد مجیدی )