اسباب بازی مرد آهنی لگو

این اسباب بازی به صورت لگو قابل جدا شدن می باشد و دارای تفنگ های اضافه برای بازی کودکان شما می باشد

ارتفاع حدودی آن نیز یازده سانتیمتر می باشد