نحوه ارسالا کالا

برای اطلاع دقیق از نحوه ارسال و یا تحویل کالا حتما این صفحه را مطالعه نمایید

» برای تماس با ما به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید .

» برای آشنایی با نحوه خرید و ارسال سفارش به صفحه نحوه خرید مراجعه نمایید .

ارسال برای تهران

ارسال جنس به تهران با پیک موتوری می باشد
شرایط ارسال رایگان و هزینه ارسال تلفنی پس از ثب شفارش با شما هماهنگ خواهد شد
همچنین میتوانید پس از انتخاب محصولات مورد نظرتان تقاضای تحویل بصورت حضوری در شعبه رسالت ما نمایید .

ارسال خارج از تهران

ارسال جنس به شهرستان ها توسط اداره پست می باشد
هزینه ارسال کالا تلفنی با شما هماهنگ خواهد شد
شرایط ارسال رایگان با توجه به خرید ها و محل استان شما متفاوت می باشد که تلفنی توضیحات کامل به شما منتقل می گردد